Darbību uzsākam 2015.gadā, kur pamatā veicām dažāda veida būvniecības darbus. Nodarbojamies ar dažādiem celtniecības darbiem – iekštelpu remontu, flīzēšanas darbiem, fasādes, betonu darbiem, namdara darbiem,  jumtu ieklāšanu, darza mēbeļu izgatavošanu utt.

   2017.gadā, Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” atklata projekta konkursu rīcības „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražosanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu ietvaros iesniegtais projekta Nr.2017/AL34/3/A019.21.01/7 iesniegums „Reprezentatīvo produktu  ražošanas darbnīcas izveide” saņēm pozitīvu atzinumu. Pateicoties šīm projektam, no 2018.gada beigām, ir pieejams lārezgravēšanas produkcijas klāsts un iespējama individuālu pasūtījumu veikšana.